Seznam aktivnih politik

Ime Tip Uporabnikova privolitev
Politika uporabe Politika strani Vsi uporabniki

Povzetek

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov in avtorskih pravicah pri videoposnetkih.

Celotna politika

Obdelava osebnih podatkov

Vaš IP naslov, spremljanje vašega vedenja na računalniku med opravljanjem izpita in kvizov (podatek o vstopih, izstopih in dejavnosti v Moodle okolju), bomo na Fakulteti za upravo, Gosarjeva ulica 5, hranili do konca študijskega leta – za potrebe dokazovanja, da ste v izpitno okolje ali kvize vstopali hkrati iz več različnih naslovov, se bo podatek o tem hranil do izteka pritožbenega roka oz. do odločitve fakultete o vaši pritožbi.

Zbiranje navedenih osebnih podatkov je nujno potrebno za normalno izvedbo kvizov in izpitov med epidemijo Covid-19, ko izvajanje izpitov v predavalnici ni dovoljeno. Univerza v Ljubljani je kljub epidemiji v skladu z ZViS dolžna izvesti študijske programe (torej tudi izvedbo izpitov), zato je edina izvedljiva možnost izvedba e-izpita na daljavo - način izvedbe je tako potreben za izvedbo naloge v javnem interesu (točka (e) prvega odstavka člena 6 GDPR). Vaših osebnih podatkov shranjenih v okolju Moodle ne bo obdeloval drug ponudnik, ampak bodo ostali na infrastrukturi Fakultete za upravo.

Kadarkoli lahko uveljavljate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali omejitev obdelave (pod pogoji GDPR) in pravico do ugovora obdelavi. Svoje pravice lahko uveljavljate pisno na naslovu fakultete ali preko e-pošte e-izobrazevanje@fu.uni-lj.si.


Seznanjen sem, da:

  • Ogled predavanj je namenjen študentom Univerze v Ljubljani Fakultete za upravo za uresničitev njihovih lastnih študijskih obveznosti in interesov.
  • Vsako predavanje je v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19) pravno varovano kot avtorsko delo.
  • Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze v Ljubljani, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka. Morebitne kršitve avtorske pravice bo Univerza v Ljubljani sodno preganjala.
  • Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic pomeni tudi kaznivo dejanje po 147. in 148. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17).